Thông báo thay đổi giờ làm việc

Khách sạn Niwa Tokyo sẽ thay đổi giờ làm việc của "Gril & Bar Lieu" vào ngày 1 tháng 5 năm 2017.
Các giờ hoạt động mới sẽ được hiển thị như dưới đây.

[Tea Time]
10: 00-11: 30 Đóng cửa sau ngày 01 tháng 5 năm 2017
14: 00-17: 30 Mở cửa như trước

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra và đánh giá cao sự hiểu biết và hợp tác của bạn.