Từ các khu vực chính trong trung tâm thành phố

elow bạn có thể xem các hình ảnh cung cấp để thông báo cho bạn những cách được đề xuất đối với Khách sạn Niwa Tokyo từ các khu vực chính ở Tokyo với các chi tiết và tên của các điểm chuyển tiếp.

※ Tất cả thời gian ước tính và giá vé trung bình và tùy thuộc vào điều kiện giao thông.

map1
map2
map3