ประกาศเปลี่ยนชั่วโมงการทำงาน

Hotel Niwa Tokyo จะเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานของ "Gril & Bar Lieu" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2017
ชั่วโมงทำการใหม่จะเป็นดังนี้

[Tea Time]
10: 00-11: 30 ปิดหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2017
14: 00-17: 30 เปิดเป็นก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอขอบคุณที่เข้าใจและร่วมมือกัน