จากสนามบินนาริตะโดยรถไฟ

จากสนามบินนานาชาตินาริตะโดยรถแท็กซี่
ประมาณสิบนาทีราคาประมาณ 25,000 เยน
※ค่าโดยสารแท็กซี่ / เวลาประมาณโดยเฉลี่ยและขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

◆เว็บไซต์ภายนอก
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาตินาริตะ (Access Information)
· เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ JR Narita Express
เว็บไซต์ทางการรถไฟ Keisei Electric Railway

map1

จากสนามบิน Narita ถึง City Center โดยรถประจำทาง

map2

จากสนามบินฮาเนดะโดยรถไฟ

map3

จากสนามบินฮาเนดะโดยรถแท็กซี่
ประมาณ 50 นาทีราคาประมาณ 8000 เยน
※ค่าโดยสารแท็กซี่ / เวลาประมาณโดยเฉลี่ยและขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

จากสนามบินฮาเนดะโดยรถลีมูซีน (Stop at Tokyo Dome Hotel)
ประมาณ 60-85 นาที ค่าโดยสารคือผู้ใหญ่¥ 1130, ¥ 570 เด็ก
※ 7 นาที เดินจากโรงแรมโตเกียวโดม

◆เว็บไซต์ภายนอก
· เว็บไซต์ทางการของสนามบินฮาเนดะ (ข้อมูลการเข้าถึง)
เว็บไซต์ทางการของกรุงโตเกียวเมโทร
· เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Toei Subway
เว็บไซต์ทางการของ JR Lines