จากพื้นที่สำคัญ ๆ ใน City Center

elow คุณสามารถดูภาพที่ให้ไว้เพื่อแจ้งวิธีแนะนำโรงแรม Niwa Tokyo จากพื้นที่สำคัญ ๆ ในโตเกียวโดยมีรายละเอียดและชื่อของจุดรับส่ง

※เวลาและค่าโดยสารโดยประมาณจะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

map1
map2
map3